Regulamin portalu ogłoszeniowego tablicawynajmu.pl

Postanowienia ogólne

 • 1. Niniejszy regulamin określa zasady dostępu do wybranych usług, świadczonych na stronach portalu ogłoszeniowego tablicawynajmu.pl zwanego dalej portalem.
 • 2. Portal nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez użytkowników, nie pobiera żadnych opłat, prowizji w przypadku znalezienia kontrahenta a działa jedynie jako pośrednik kojarzący obie strony transakcji. Portal nie może zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze jak i nie jest również w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z portalu. Użytkownik dokonuje zatem transakcji na własne ryzyko.
 • 3. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji lub niewłaściwego zachowania jednej ze stron transakcji.
 • 4. Prezentowane na stronach portalu ogłoszenia i ich treści nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 KC.
 • 5. Użytkownik akceptuje fakt, iż nie ma prawa rościć jakichkolwiek pretensji wynikłych z wadliwego działania portalu ogłoszeniowego.
 • 6. Serwis nie bierze udziału w sporach powstałych między użytkownikami portalu. Wszelkie nieporozumienia dotyczące treści ogłoszeń i zawartej lub niedoszłej do skutku transakcji rozwiązują między sobą sami użytkownicy. Serwis nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.
 • 7. Serwis może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem.
 • 8. Serwis w celu promocji ogłoszeń zastrzega sobie prawo do zamieszczania ogłoszeń w gazetach i innych serwisach ogłoszeniowych.

Warunki dodawania ogłoszeń

 • 1. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu do dystrybucji wszelkich materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich.
 • 2. Niedozwolona jest publikacja ogłoszeń, które które łamią regulamin serwisu, nie dotyczą podanych kategorii ogłoszeń, reklamują serwis konkurencyjny, w tej samej formie wielokrotnie, sprzecznych z charakterem serwisu.
 • 3. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia które łamie którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu.